skip to main text

Điều khoản Logistics Chi Phí Lưu Bãi vs Chi Phí Lưu Kho

Ngày đăng kíAUG 10, 2023


What Are the Differences? Demurrage vs Detention
Trong thị trường toàn cầu ngày nay, việc vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả là một lợi thế cạnh tranh quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp. Trong lĩnh vực hậu cần, quản lý chi phí và thời gian cho việc vận chuyển hàng hóa một cách suôn sẻ là yếu tố cốt yếu. Vì vậy, “phí lưu bãi” và phí lưu kho” đã nổi lên như những khái niệm quan trọng trong hoạt động hậu cần. Cả hai thuật ngữ đều đề cập đến các chi phí phát sinh thêm trong môi trường hậu cần. Mặc dù là những khái niệm tương tự nhau nhưng chúng được sử dụng theo các cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích và bối cảnh sử dụng. Chúng ta hãy xem xét các khái niệm phí lưu bãi và phí lưu kho, sự khác biệt giữa chúng cũng như xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến chi phí hậu cần.

DEM (Demurrage) – Lưu bãi hoặc Phí lưu bãi
Lưu bãi hoặc phí lưu bãi, là một thuật ngữ được sử dụng chủ yếu trong hoạt động vận chuyển và đề cập đến các chi phí phát sinh thêm khi bên vận chuyển vượt quá "thời gian miễn phí", khoảng thời gian đã được thống nhất dành cho việc giữ một lô hàng hậu cần tại bãi container chẳng hạn như cảng hoặc kho đường sắt. Phí lưu bãi thường được tính khi thời gian chờ đợi hoặc thời gian dỡ hàng của tàu vận chuyển bị vượt quá. Phí lưu bãi được áp dụng theo hợp đồng giữa bên vận chuyển (công ty vận tải biển) và chủ tàu, nhằm ngăn chặn tình trạng các container bị giữ trong khoảng thời gian dài. Khoản phí này được tính cho mỗi container trên mỗi ngày như một khoản bồi thường cho thời gian bị trì hoãn và giá có thể tăng lên nếu thời gian lưu lại lâu hơn. Ngoài ra, phí lưu container tại một bãi container cũng được tính riêng tùy theo thời gian lịch trình bị chậm trễ.

DET – Lưu kho hoặc Phí lưu kho
Phí lưu kho, không giống như phí lưu bãi, là chi phí phát sinh sau khi container được giải phóng khỏi một bãi container và đề cập đến các chi phí phát sinh thêm khi container không được trả lại trong một khung thời gian do khách hàng chỉ định. Thông thường, khi bên nhận trả lại một container, nếu container đó không được trả lại trong khoảng thời gian miễn phí đã định thì sẽ phải chịu phí lưu kho. Phí lưu kho được áp dụng theo hợp đồng với bên cho thuê container hoặc công ty vận tải và là một hệ thống được đưa ra nhằm đảm bảo thu hồi nhanh chóng các container đã qua sử dụng và các container rỗng. Nếu trị hoãn việc trả lại thì chắc chắn bên liên quan sẽ phải chịu một khoản chi phí phát sinh thêm.

Phí lưu bãi và Phí lưu kho trong các hoạt động xuất nhập khẩu
Do lưu bãi và lưu kho phát sinh trong các hoạt động xuất khẩu cũng như nhập khẩu, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng về những tình huống sẽ phát sinh thêm chi phí dựa trên hoạt động hậu cần cho lô hàng của bạn.

Trong hoạt động nhập khẩu

Phí lưu bãi trong quá trình nhập khẩu được tính khi một container được nhận tại bãi container sau khi được dỡ khỏi tàu, nhưng không được giải phóng sau khoảng thời gian miễn phí, trong khi phí lưu kho sẽ được tính khi một container được giải phóng từ bãi container cho bên vận chuyển không được trả lại trong khoảng thời gian miễn phí.

Trong các hoạt động xuất khẩu

Phí lưu kho trong các hoạt động xuất khẩu được tính khi một container do bên vận chuyển thuê không đi vào bãi container sau khi hết thời gian miễn phí, trong khi phí lưu bãi được tính khi container đó không được xếp lên tàu trong khoảng thời gian miễn phí sau khi vào bãi container.

Hiểu được sự khác biệt giữa phí lưu bãi và phí lưu kho là điều rất quan trọng giúp quản lý một cách hợp lý các khoản phí này trong lĩnh vực vận tải hậu cần. Do phí lưu bãi và phí lưu kho có những tiêu chí và mục tiêu tính phí khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực vận tải và điều khoản hợp đồng, điều quan trọng là bên gửi hàng phải xem xét những khác nhau giữa chúng một cách hợp lý để quản lý chi phí của mình, đây sẽ là một yếu tố quan trọng giúp tăng hiệu quả của hoạt động hậu cần.

Cello Square cung cấp chức năng quản lý lưu bãi/lưu kho cho mỗi container có tính đến thời gian miễn phí và tự động gửi cảnh báo khi thời gian miễn phí sắp hết để giúp ngăn chặn các khoản phí lưu bãi và lưu kho không cần thiết.Demurrage vs Detention Q&A

Hỏi: Trong những tình huống nào thì phát sinh phí lưu kho và phí lưu bãi?

Đáp: Chậm thực hiện theo hợp đồng!

Phí lưu kho và phí lưu bãi thường phát sinh riêng rẽ trong quá trình vận chuyển tàu và vận chuyển container. Phí lưu bãi xảy ra khi chuyến tàu vượt quá thời gian chờ tại cảng hoặc vượt quá thời gian dỡ hàng và Phí lưu kho phát sinh khi một container vượt quá thời gian trả lại và không trả lại một container rỗng.


Hỏi: Điểm khác nhau giữa Phí lưu bãi và phí lưu kho về mặt tính phí?

Đáp: Bên tham gia hợp đồng!

Phí lưu bãi được xác định theo hợp đồng giữa bên vận chuyển và chủ tàu, và phát sinh do vượt quá thời gian chờ đợi hoặc vượt quá thời gian dỡ hàng. Chi phí được tính theo các điều khoản của hợp đồng.

Phí lưu kho được xác định theo hợp đồng với bên cho thuê container hoặc chủ tàu và sẽ phát sinh thêm chi phí nếu vượt quá thời hạn trả lại container. Chi phí được tính dựa trên số ngày quá hạn.


Hỏi: Cảng nào áp phí lưu kho và phí lưu bãi cao nhất?

Đáp: Cảng New York!

Phí lưu bãi và phí lưu kho được tính theo cách khác nhau tại mỗi cảng tùy thuộc vào khu vực và hoàn cảnh tính phí. Sử dụng thời gian lưu bãi và lưu kho 14 ngày đối với một container tiêu chuẩn làm cơ sở, cảng có phí lưu bãi và lưu kho cao nhất là Cảng New York ở Mỹ với giá 2,478 USD. Tiếp theo là Cảng Oakland ($2,325), Cảng Los Angeles ($2,069), Cảng Savannah ($2,014) và Cảng Long Beach ($1,973). Năm cảng có mức phí lưu bãi và lưu kho cao nhất này đều nằm ở Hoa Kỳ, do hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, bị mắc kẹt và tắc nghẽn tại các bến cảng của Hoa Kỳ trong thời kỳ đại dịch.[1]

 

Hỏi: Cảng nào áp phí lưu kho và phí lưu bãi thấp nhất?

Đáp: Cảng Busan!

Cảng có phí lưu bãi và lưu kho thấp nhất là Cảng Busan ở Hàn Quốc, ở mức giá 40 USD. Trong khi giá tại Cảng New York, nơi tính phí lưu bãi và lưu giữ cao nhất, gấp 62 lần so với mức giá này, bởi vì 1) các cảng của Hàn Quốc có hiệu suất cao và có ít quy định hơn, và 2) Cảng Busan đóng vai trò là cơ sở trung chuyển cho phép hàng hóa đi qua các trung tâm. Các cảng khác cũng có mức phí thấp bao gồm Jeddah tại Ả Rập Saudi ($43); Piraeus tại Hy Lạp ($75); Vladivostok, Nga ($78); và Colombo, Sri Lanka ($106).[1]


Hỏi: Phương pháp nào để giảm thiểu việc bị phạt lưu bãi, lưu kho và giảm bớt gánh nặng kinh tế?

Đáp: Đảm bảo sự minh bạch!

Phí lưu bãi và phí lưu kho là những chi phí phát sinh thêm trong các hoạt động hậu cần ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hậu cần, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình hậu cần. Nếu một công ty phải chịu chi phí do thời gian chờ tàu quá lâu hoặc do container trả lại chậm, những chi phí đó sẽ được chuyển vào giá bán của hàng hóa. Khi giá bán hàng hóa tăng cao, khách hàng buộc phải trả giá cao hơn.
Bên gửi hàng có thể giảm thiểu phí lưu bãi bằng cách tận dụng các chức năng giúp
minh bạch hóa các yếu tố trong quá trình vận chuyển để biết khi nào và tại sao hàng hóa bị chậm trễ, đồng thời họ có thể tránh tình trạng lưu kho bằng cách theo dõi lịch trình trả container.


Hỏi: Phí lưu kho hàng air TCN là bao nhiêu

Đáp: Phụ thuộc vào loại hàng và cân nặng của hàng hóa

Hiện tại trên trang web của sân bay Tân Sân Nhất đang cung cấp báo giá cho lưu kho hàng air như sau: