skip to main text

Cùng phát triển với nhiều
đối tác hàng đầu thông
qua Cello Square

Chúng tôi tìm kiếm những đối tác sẵn sàng vươn ra toàn cầu cùng với Cello Square - một nền tảng mở rộng đang dẫn đầu thị trường thế giới.

Trở thành đối tác

Cello Square thiết
lập quan hệ đối tác bền chặt.

<

Cello Square X IBK - Services to Support Exporting Companies

Chúng tôi mong muốn liên kết với nhiều nền tảng khác nhau. Các dịch vụ logistics có thể được liên kết thuận tiện nhất thông qua Giao tiếp lập trình ứng dụng mở (Open API). Chúng tôi kết nối nhiều trang và nền tảng thương mại điện tử như Amazon và buyKOREA, đồng thời giúp người bán trên các trang này sử dụng dịch vụ logistics một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xem video ví dụ API Guidelines

Cross-platform linkage Cross-platform linkage

Never Ending Rally for the Best Digital Service - Cello Square X iNOMAD

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ logistics theo yêu cầu tới các đối tác bằng cách sử dụng đa dạng các hoạt động trong nhiều lĩnh vực như logistics quốc tế, logistics nội địa, thông quan và kho bãi.

Xem video trường hợp

Collaboration for logistics services Collaboration for logistics services

Cello Square X IBK - Services to Support Exporting Companies

Chúng tôi xây dựng và ra mắt các dịch vụ mới của riêng mình bằng cách kết hợp các nền tảng CNTT mới nhất với trải nghiệm của khách hàng trong dịch vụ logistics.

Xem video trường hợp

Identifying joint business models Identifying joint business models

Các đối tác lớn làm việc với Cello Square.

Chúng tôi đã liên kết các API với các thị trường lớn trên toàn cầu và hợp tác với nhiều công ty tài chính và công ty logistics.

 • PLAYAUTO
 • ebay
 • Wish
 • Anchanto
 • Kotra
 • IBK 기업은행
 • MAERSK LINE
 • HMM
 • SGH global
 • RINCOS
 • SAMYOUNG
 • REFURBMOA
 • SKYBRIDGE
 • KCTC
 • World Best Logistics
 • ShipDa
 • Poomgo
 • i Nomad
 • PNP LINE