skip to main text

Cung cấp các dịch vụ toàn
diện về logistics trên toàn cầu dựa trên nền tảng CNTT mới nhất

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ logistics toàn diện phù hợp với nhu cầu của khách hàng, dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực CNTT, các chuyên môn khác nhau trong ngành và khả năng cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu.

Chi tiết về Samsung SDS Logistics
  • Revenue 8.0 trillion won Reached annual revenue of KRW 8.0 trillion in 2021 Overseas share 97%
  • Operation volume Ranks among top 10 Global
  • CIO100 Customer innovation Awarded for 5 consecutive years IDG Supplier of the Year BisseⅡ Lead Logistics Provider
  • Global M/S 20th place No. 1 in Korea 5th in the APAC region JOC.com Blockchain technology competency 50 largest companies Global Forbes Global
  • Area of operation 36 Countries 53 Hub locations 230 sites
  • Employees 5660 People

Trải nghiệm các dịch vụ logistics mới và khác biệt dành riêng cho Samsung SDS.

Nền tảng Dịch vụ Logistics
Toàn cầu

Chúng tôi hoạt động trên toàn bộ chuỗi cung ứng logistics toàn cầu dựa trên Cello, một nền tảng độc quyền với những công nghệ mới nhất và kinh nghiệm tốt nhất, giúp cải thiện vận hành logistics tại các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng hỗ trợ về nhu cầu logistics toàn cầu cho các công ty xuất nhập khẩu có quy mô vừa và nhỏ hoặc người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thông qua Cello Square.

Global Logistics Services Platform Global Logistics Services Platform

Dịch vụ logistics số hóa đầu cuối

Từ vận tải quốc tế, vận tải nội địa, vận hành các trung tâm phân phối và LMD (giao hàng chặng cuối), đến logistics ngược và thu hồi, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ logistics. Ngoài ra, chúng tôi cũng đổi mới dịch vụ logistics của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ 4PL khác biệt, chẳng hạn như tư vấn logistics theo yêu cầu và các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên CNTT.

Comprehensive Digital Logistics Service Comprehensive Digital Logistics Service

Mạng lưới toàn cầu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu tại 36 quốc gia, 56 trung tâm và 334 địa điểm. Với khoảng 5.700 đối tác logistics quốc tế, chúng tôi xử lý khoảng 210.000 tấn hàng qua đường hàng không và 740.000 TEUs hàng qua đường biển.

Global logistics services platform Global logistics services platform

Tìm hiểu thêm về nhiều loại hình dịch vụ logistics mới do Samsung SDS cung cấp.

Integrated Logistics Solution - Samsung SDS Cello Plus 2.0

Advances in technology is reshaping logistics. Samsung Cello will drive your business transformation through utilizing world class technology.

Risk Management

Based on cutting-edge technologies such as IoT and big data analysis, 24/7 global logistics experts provide real-time monitoring and stable logistics services through preemptive responses in abnormal situations.

Samsung SDS Logistics Automation - Innovation Technology

Samsung SDS established a dedicated digital transformation lab, to verify the latest technology of Warehouse automation, and design logistics processes and build a optimal system

Samsung Cello Mobile Service: Mobile-based inland transportation service

Cello Mobile Service ensures efficient and reliable shipping services by planning end-to-end transport processes.

1/4