skip to main text

AGV (Xe Chở hàng Tự động)

Xe Chở hàng Tự động (AGV) là phương tiện tự lái được điều khiển từ xa bằng máy tính tự động mà không cần người lái. AGV vận chuyển hàng hóa đến các kho hàng nhập/ xuất được chỉ định. AGV kết hợp các cảm biến, phần mềm và hệ thống điều hướng để di chuyển theo các lộ trình đã định sẵn, tránh chướng ngại vật và tương tác với các máy móc và thiết bị khác trong kho hàng. AGV có thể được lập trình để thực hiện các công việc cụ thể như lấy và giao nguyên vật liệu, vận chuyển hàng hóa đến các khu vực xếp hàng được chỉ định hoặc vận chuyển các mặt hàng giữa các dây chuyền sản xuất. AGV mang lại nhiều lợi ích trong hoạt động logistics như tăng hiệu quả, giảm chi phí nhân công và nâng cao tính an toàn. AGV có thể hoạt động 24/7, không mệt mỏi hoặc mắc phải sai sót như con người và có thể hoạt động trong môi trường nguy hiểm. Ngoài ra, AGV có thể được tích hợp với hệ thống quản lý kho để theo dõi và giám sát nguyên vật liệu và sản phẩm theo thời gian thực, tăng độ chính xác trong quá trình kiểm kê hàng tồn kho và giảm thời gian chậm trễ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up