skip to main text

Vận tải hàng không

Vận tải hàng không là hệ thống vận chuyển hành khách, bưu phẩm và hàng hóa bằng máy bay và hoạt động từ các sân bay nội địa và quốc tế đến sân bay đích. Nhờ sự phát triển của công nghệ vận tải và thông tin liên lạc, máy bay tốc độ cao và quy mô lớn đang được phát triển giống như tàu biển. Quá trình toàn cầu hóa của các hoạt động kinh tế thúc đẩy hoạt động mua sắm, sản xuất và bán hàng nên nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng. Các hàng hóa chủ yếu được vận chuyển bằng đường hàng không bao gồm hàng hóa có giá trị cao như kim loại quý, chất bán dẫn và quần áo cao cấp, cũng như hàng hóa cần được vận chuyển trong thời gian hợp lý, phụ tùng thay thế, hoa tươi và hàng đông lạnh.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up