skip to main text

Thuế chống bán phá giá (AD)

Thuế chống bán phá giá (AD) là thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi giá của các hàng hóa này thấp hơn chi phí sản xuất ở nước xuất khẩu, điều chỉnh giá một cách hiệu quả ở mức hợp lý. Khi nhà sản xuất từ các quốc gia khác bán phá giá sản phẩm của mình vào thị trường Hoa Kỳ với mức giá thấp giả tạo, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh hoặc gây bất lợi cho các ngành công nghiệp trong nước của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có thể áp đặt thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm đó. Mục đích của thuế chống bán phá giá là nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất nước ngoài cạnh tranh gay gắt trên thị trường Hoa Kỳ. Thuế chống bán phá giá là hình thức của chủ nghĩa bảo hộ và không chỉ được áp dụng ở Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia khác.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up