skip to main text

AWB (Vận đơn Hàng không)

Vận đơn hàng không (AWS) là chứng từ chứng minh hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa bên gửi hàng và hãng hàng không. Vận đơn này còn được gọi là "Giấy gửi hàng bằng đường hàng không". Vận đơn hàng không là vận đơn (B/L) đường biển, nhưng không thể chuyển nhượng như B/L. Vận đơn chủ là vận đơn hàng không trong đó công ty giao nhận vận tải được ghi là bên gửi hàng để giao hàng hóa gom lại cho hãng hàng không. Trong khi đó, vận đơn phụ (HAWB) là hóa đơn được phát hành khi công ty giao nhận vận tải ký hợp đồng vận chuyển với bên gửi hàng dựa trên các điều khoản vận chuyển của hợp đồng và HAWB phân định số hiệu cho từng hàng hóa gom lại.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up