skip to main text

Kho ngoại quan

Kho ngoại quan là khu vực kho ngoại quan lưu giữ các sản phẩm nước ngoài đã làm thủ tục hải quan. Đây là khu vực được chứng nhận do nhân viên hải quan chỉ định. Kho ngoại quan thường được đặt gần cảng hoặc sân bay và được thiết kế làm kho hàng tạm thời cho hàng hóa phải chịu thuế nhập khẩu hoặc các loại thuế khác. Khi hàng hóa đến kho ngoại quan, hàng hóa sẽ chịu sự kiểm soát của hải quan và không được chuyển đi cho đến khi nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và các loại thuế. Điều này cho phép các bên nhập hàng hoãn nộp thuế và nghĩa vụ cho đến khi hàng hóa được xuất kho. Ngoài ra, kho ngoại quan còn là khu vực an toàn để lưu trữ hàng hóa và có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung như quản lý hàng tồn kho, đóng gói và dán nhãn. Một trong những ưu điểm chính của kho ngoại quan là kho ngoại quan cho phép các bên nhập hàng tránh phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế cho đến khi hàng hóa thực sự được chuyển đi để phân phối hoặc xuất khẩu. Điều này có thể giúp giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa và cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp. Ngoài ra, kho ngoại quan còn đảm bảo an toàn và bảo vệ hàng hóa có thể bị trộm cắp, hư hỏng hoặc các rủi ro khác trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up