skip to main text

Cước vận chuyển container

Để đơn giản hóa quy trình tính toán cước vận chuyển rắc rối dựa trên cước phí trên mỗi tấn, cước vận chuyển được tính trên mỗi container và được quyết định không phụ thuộc vào loại và khối lượng hàng hóa được gọi là Cước vận chuyển container. Cước vận chuyển container thường bao gồm chi phí container, phí bốc xếp và phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến điểm đến, không phụ thuộc vào khối lượng hoặc thể tích của hàng hóa bên trong container. Cước vận chuyển container là mô hình định giá phổ biến được các công ty vận tải biển sử dụng để đơn giản hóa quy trình định giá cho khách hàng và có khả năng ước tính chi phí vận chuyển cao hơn.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up