skip to main text

Vận chuyển nội địa

Vận chuyển nội địa là quy định cho phép các quốc gia cấm các hãng hàng không nước ngoài vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa giữa các điểm nội địa trong lãnh thổ của mình bằng cách thuê máy bay theo định kỳ hoặc có tính phí. Mục đích của các quy định về vận chuyển nội địa là để bảo vệ các hãng vận tải trong nước và thúc đẩy hoạt động kinh tế trong phạm vi biên giới của một quốc gia. Thông qua việc hạn chế khả năng cạnh tranh của các hãng vận tải nước ngoài với các hãng vận tải trong nước, các quy định về vận chuyển nội địa có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp địa phương phát triển.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up