skip to main text

Sức chứa

Sức chứa là số lượng chỗ ngồi hoặc dung tích hàng hóa mà các nhà cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa. Sức chưa thường được xác định bằng số chuyến bay do một hãng hàng không khai thác trong một khoảng thời gian nhất định, kích thước của máy bay và cách bố trí khu vực ghế ngồi và đây là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi ký kết các hợp đồng vận tải hàng không quốc tế vì yếu tố này tương ứng với khả năng cung cấp dịch vụ vận tải.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up