skip to main text

CFS (Địa điểm Thu gom Hàng lẻ)

Địa điểm Thu gom Hàng lẻ (CFS) là cơ sở lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lưu giữ tạm thời hoặc xử lý trước khi xếp vào container. CFS thường được đặt gần cảng hoặc sân bay và cung cấp dịch vụ logistics cho vận tải đường biển hoặc đường hàng không. Trong quá trình này, các chủ hàng hoặc công ty logistics trả tiền để hàng hóa được lưu trữ trong CFS, sau đó được đóng gói và giám định đúng cách để đảm bảo hàng hóa trong container được chất lên an toàn và hiệu quả.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up