skip to main text

Giàn

Giàn là phương thức do công ty Sea-Land phát triển và vận hành. Theo phương thức này, container được cẩu trực tiếp lên khung xe bằng cẩu giàn trên đất liền hoặc cần cẩu trên tàu container. Phương thức giàn không cần thiết bị bốc xếp phụ trợ, nên đây là phương thức bốc xếp hiệu quả hơn.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up