skip to main text

Hàng hóa

Hàng hóa là loại hoặc tính chất của một sản phẩm hoặc mặt hàng. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ những đặc điểm, tính năng cụ thể của hàng hóa mà bên gửi hàng dự định vận chuyển. Ví dụ: tất cả các sản phẩm như thực phẩm, quần áo, điện tử, v.v. đều được phân loại là các mặt hàng tương ứng. Việc phân loại hàng hóa này rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch logistics và tính toán chi phí vận chuyển. Hơn nữa, việc đóng gói và bốc xếp phù hợp cũng cần thiết trong quá trình vận chuyển tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa, đây là yếu tố thiết yếu cho hoạt động logistics an toàn và hiệu quả.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up