skip to main text

Gom hàng

Gom hàng là việc gộp một lượng nhỏ hàng hóa (LCL, Hàng lẻ) không thể lấp đầy một thiết bị vận chuyển vào một container xếp hỗn hợp (FCL, Hàng nguyên container) và một phương tiện vận tải như tàu chở hàng, xe tải, container, hoặc container hàng không được tính là một thiết bị. Người gom hàng gom những lượng hàng nhỏ thành hàng gom và trở thành chủ hàng của lô hàng, đồng thời là bên gửi hàng hỗn hợp cho hãng vận tải. Người gom hàng khác với đại lý giao nhận hoặc nhà khai thác đại lý vận tải. Trong trường hợp vận tải hàng không, người gom hàng không khác với đại lý hàng hóa hàng không ở chỗ người gom hàng không điều hành hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up