skip to main text

Container

Container là công cụ vận chuyển cải tiến được sử dụng trong tất cả các hoạt động logistics, bao gồm đóng gói, vận chuyển, bốc dỡ và lưu trữ. Container đáp ứng ba nguyên tắc về kinh tế, tốc độ và an toàn trong vận tải đường bộ, đường biển và đường hàng không, giúp vận chuyển hàng hóa mà không cần trung chuyển.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up