skip to main text

Tàu container

Tàu container là tàu được thiết kế để chở container, được phân loại thành tàu bán container và tàu container chuyên dụng theo kết cấu chất tải hoặc số lượng container mà tàu có thể chở. Tàu container cũng được phân loại thành tàu container bốc dỡ qua mạn (Lo-Lo) hoặc tàu container bốc dỡ theo cầu dẫn (Ro-Ro) dựa trên phương pháp bốc dỡ hàng của tàu. Tàu Lo-Lo sử dụng cẩu giàn trên tàu hoặc trên đất liền để xếp container theo phương thẳng đứng từ tàu, trong khi tàu Ro-Ro là tàu khô được thiết kế để xếp container theo phương ngang qua mũi hoặc đuôi tàu bằng xe kéo hoặc xe nâng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up