skip to main text

Dịch vụ Chuyển phát nhanh

Dịch vụ Chuyển phát nhanh là dịch vụ logistics chuyên xử lý các mặt hàng nhỏ như gói hàng và bưu kiện, và vận chuyển từ địa điểm của người gửi đến tận nhà của người nhận. Vì thường do các công ty logistics hoặc công ty chuyển phát nhanh chuyên dụng cung cấp, nên dịch vụ này được thực hiện thông qua thiết bị vận chuyển, công nghệ và cơ sở hạ tầng logistics chuyên dụng, giúp giao hàng nhanh chóng và chính xác. Dịch vụ chuyển phát nhanh bao gồm khái niệm giao hàng "tận cửa", nghĩa là công ty chuyển phát nhanh nhận gói hàng từ nhà người gửi và chuyển trực tiếp đến trước cửa nhà người nhận. Dịch vụ này thường được sử dụng để giao khẩn cấp các mặt hàng nhỏ như tài liệu, hàng mẫu và sản phẩm từ các cửa hàng trực tuyến.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up