skip to main text

Khách hàng

Khách hàng là cá nhân, công ty, tổ chức hoặc đơn vị mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Khách hàng đóng vai trò quan trọng trong tất cả các khâu của ngành logistics, từ sản xuất sản phẩm đến phân phối, vận chuyển và bán hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up