skip to main text

CY (Bãi Container)

Bãi Container (CY) là địa điểm chứa tạm các container đã được dỡ khỏi tàu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa giữa tàu và các phương thức vận tải khác nhau như xe tải, tàu hỏa, v.v. Vì thường nằm tại các cảng hoặc trung tâm logistics, bãi container có nhiều loại máy móc như cần cẩu và xe nâng để xếp và lưu container. Các container được lưu trong bãi container có thể được vận chuyển đến các khu vực khác bằng các phương thức vận tải khác nhau hoặc chuyển sang các tàu khác.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up