skip to main text

Dự báo nhu cầu

Trong kế hoạch logistics, điều quan trọng là xác định và dự báo nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Dự báo nhu cầu là quá trình xác định cách thức công ty sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Dự báo nhu cầu thường liên quan đến việc phân tích dữ liệu bán hàng trước đây, xu hướng thị trường, hành vi của khách hàng và các yếu tố liên quan khác. Thông qua phân tích dữ liệu này, các chuyên gia logistics có thể xây dựng các mô hình để dự đoán nhu cầu trong tương lai đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, có tính đến các yếu tố như biến động theo mùa, xu hướng thị trường và thay đổi hành vi của khách hàng. Sau khi dự báo nhu cầu, các chuyên gia logistics có thể sử dụng thông tin này để lập kế hoạch mức tồn kho, tối ưu hóa các tuyến vận tải và điều phối lịch trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Nhờ dự đoán chính xác nhu cầu trong tương lai, các công ty logistics có thể tránh được tình trạng hết hàng và giảm thiểu hàng tồn kho dư thừa, điều này có thể làm giảm chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up