skip to main text

Phí lưu kho

Phí lưu kho là các khoản phí phát sinh khi hãng vận tải hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải giữ thiết bị logistics, chẳng hạn như container hoặc xe kéo, lâu hơn thời gian đã thỏa thuận. Đây là phí mà nhà cung cấp dịch vụ vận tải tính để bù vào thời gian chậm trễ của thiết bị và để trang trải chi phí cho thiết bị để không. Phí lưu kho được tính theo ngày và có thể khá đắt, tùy thuộc vào thời gian trễ và loại thiết bị.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up