skip to main text

Giao hàng tận nơi

Giao hàng tận nơi là việc vận chuyển hàng hóa từ kho hoặc nhà máy của người gửi đến điểm đến cụ thể của người nhận, thường là kho hoặc cửa hàng bán lẻ. Hãng vận tải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chuỗi logistics, bao gồm nhận hàng, vận chuyển, thông quan và giao hàng tận cửa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up