skip to main text

Hoàn thuế

Hoàn thuế là cơ chế hoàn lại tiền thuế cho bên xuất hàng hoặc nhà sản xuất mặt hàng xuất khẩu nếu nộp thuế khi nhập khẩu nguyên vật liệu thô để xuất khẩu hoặc nếu có quy định phải nộp thuế cho hàng xuất khẩu. Nói cách khác, khi công ty nhập khẩu hàng hóa vào một quốc gia và nộp thuế hải quan cho những hàng hóa đó, sau đó xuất khẩu hàng hóa này hoặc hàng hóa tương tự sang một quốc gia khác, công ty đó có thể đủ điều kiện được hoàn thuế hải quan đã nộp cho lần nhập khẩu ban đầu. Quy trình hoàn thuế nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế và giảm tổng chi phí kinh doanh cho các công ty hoạt động xuất nhập khẩu. Các chương trình hoàn thuế khác nhau tùy theo quốc gia và có thể có các yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, chứng từ và thời gian. Trong logistics, hoàn thuế là khoản tiền quan trọng đối với các công ty hoạt động kinh doanh thương mại toàn cầu, vì khoản tiền này có thể giúp giảm tổng chi phí nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Nhờ tận dụng các chương trình hoàn thuế, các công ty có thể cải thiện dòng tiền, giảm nợ thuế và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up