skip to main text

EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử)

EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử) là chức năng gửi/ nhận dữ liệu hỗ trợ các đối tác logistics, tổ chức và khách hàng cung cấp dữ liệu cần thiết cho các công việc liên quan đến logistics theo định dạng xác định thông qua mạng. EDI đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn trong quản lý chuỗi cung ứng và logistics để tổ chức hợp lý việc trao đổi thông tin, tăng hiệu quả và giảm sai sót. Nhờ EDI, các đối tác thương mại có thể trao đổi chứng từ như đơn đặt hàng, hóa đơn, vận đơn và tờ khai hải quan bằng điện tử, không cần sử dụng chứng từ trên giấy và nhập dữ liệu thủ công. Các hệ thống EDI cho phép tích hợp liền mạch các hệ thống với nhau và xử lý các giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn. Một số ưu điểm của EDI như: EDI có thể giúp giảm thời gian xử lý và chi phí liên quan đến nhập dữ liệu thủ công và chứng từ trên giấy, đồng thời tăng độ chính xác và tốc độ của giao dịch. EDI cũng giúp theo dõi và giám sát các lô hàng theo thời gian thực, điều này có thể tăng tính minh bạch và giảm nguy cơ chậm trễ hoặc sai sót.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up