skip to main text

Vận đơn giải phóng hàng nhanh

Vận đơn giải phóng hàng nhanh là chứng từ được sử dụng trong logistics để xác nhận việc nhận hàng và được xem như hợp đồng vận chuyển giữa chủ hàng và hãng vận tải. Vận đơn giải phóng hàng nhanh có thông tin về bên gửi hàng, bên nhận hàng và các thông tin chi tiết về lô hàng, chẳng hạn như số lượng và loại hàng hóa, trọng lượng và thể tích, và phương thức vận chuyển. Không giống như vận đơn tiêu chuẩn, vận đơn giải phóng hàng nhanh thường được phát hành và gửi bằng phương tiện điện tử để đẩy nhanh quá trình vận chuyển và giao hàng. Vận đơn này thường được sử dụng đối với các lô hàng cần vận chuyển trong thời gian hợp lý, chẳng hạn như vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh. Vận đơn giải phóng hàng nhanh không phải là bằng chứng chứng từ không giống như vận đơn gốc, nhưng có thể sử dụng thay cho chứng từ gốc.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up