skip to main text

FCL (Hàng nguyên container)

FCL, hay Hàng nguyên container, là phương thức vận chuyển trong đó container được chất đầy toàn bộ hàng hóa của một khách hàng. Phương thức vận chuyển này khá lý tưởng đối với những khách hàng cần vận chuyển số lượng lớn hàng hóa cùng một lúc, vì phương thức này tiết kiệm chi phí hơn so với vận chuyển số lượng nhỏ hơn như LCL hay Hàng lẻ. FCL cũng đảm bảo độ an toàn cao hơn cho hàng hóa được vận chuyển, vì container được niêm phong và chỉ được khách hàng mở tại điểm đến. Tuy nhiên, vì FCL yêu cầu sử dụng toàn bộ container nên đây không phải là lựa chọn hiệu quả nhất hoặc tiết kiệm chi phí đối với những khách hàng có lô hàng nhỏ hơn.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up