skip to main text

Dịch vụ gom hàng

Tàu container chỉ ghé một số cảng chính nhất định để tăng hiệu quả vận chuyển và vận chuyển container ở những nơi không phải là cảng chính. Trong trường hợp này, việc vận chuyển hàng container bằng xe, đường sắt hoặc tàu nội địa giữa các cảng chính và các cảng không ghé được gọi là "Dịch vụ gom hàng".
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up