skip to main text

Tàu gom hàng

Tàu gom hàng là loại tàu vận chuyển hàng hóa từ các cảng nhỏ hơn đến các cảng trung tâm lớn hơn, nơi các tàu chính có thể tiếp nhận để vận chuyển quãng đường dài hơn. Tàu gom hàng thường có kích thước nhỏ hơn và mớn nước nông hơn, cho phép tàu cập cảng có độ sâu vùng nước hạn chế. Các tàu này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics do cho phép vận chuyển hàng hóa từ các cảng nhỏ hơn, khó tiếp cận hơn đến các cảng lớn hơn, tập trung hơn.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up