skip to main text

FEU (Đơn vị tương đương với bốn mươi feet)

FEU, hay Đơn vị tương đương bốn mươi feet, là đơn vị đo lường được sử dụng trong ngành logistics để mô tả sức chứa của một container vận chuyển. Đơn vị này tương đương không gian chiếm dụng của một container dài 40 feet, gấp đôi kích thước của một TEU (Đơn vị tương đương hai mươi feet). FEU thường được sử dụng để so sánh tải trọng hàng hóa của các tàu container khác nhau và hầu hết các tàu container lớn đều được thiết kế để chở một số lượng FEU nhất định.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up