skip to main text

Cước trả sau

Cước trả sau là trường hợp bên nhập hàng thanh toán cước vận chuyển tại điểm đến của hàng hóa khi nhập khẩu theo điều kiện FOB. Khi lô hàng được thỏa thuận thu cước trả sau, hãng vận tải sẽ lập hóa đơn phí vận chuyển cho bên nhận hàng khi giao hàng. Bên nhận hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho hãng vận tải, bằng tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản tín dụng được lập với hãng vận tải. Hãng vận tải không chịu trách nhiệm giao hàng hóa cho đến khi cước phí vận chuyển được thanh toán. Cước trả sau có thể có lợi cho cả chủ hàng và bên nhận hàng: Đối với chủ hàng, cước trả sau có thể giúp tránh rủi ro do bên nhận hàng không thanh toán hoặc thanh toán chậm. Đối với bên nhận hàng, cước trả sau có thể linh hoạt hơn và kiểm soát chi phí vận chuyển, vì bên nhận hàng có thể thương lượng mức giá và điều khoản thanh toán tốt hơn với hãng vận tải.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up