skip to main text

Phụ phí Nhiên liệu (FSC)

Phụ phí nhiên liệu (FSC) là phí vận chuyển bổ sung mà các hãng hàng không tính đối với mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa do gia tăng chi phí vận chuyển trên một đơn vị quãng đường do giá nhiên liệu quốc tế tăng nhanh. Mỗi hãng hàng không có các quy định hơi khác nhau và các quy định được xác định theo khu vực IATA. Hàn Quốc thuộc Khu vực 3.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up