skip to main text

Cẩu giàn

Cẩu giàn là loại cần cẩu chuyên dùng để bốc dỡ container trên tàu container tại cảng container. Cẩu giàn là loại cần cẩu cỡ lớn di chuyển trên đường ray gắn với sân đỗ và dùng để bốc dỡ container. Cẩu giàn còn được gọi là cầu trục vì kết cấu phần thân giống một cây cầu.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up