skip to main text

GRI (Phụ phí cước vận chuyển tăng)

GRI (Phụ phí cước vận chuyển tăng) là mức tăng giá chung của các hãng vận tải. Phụ phí này chỉ việc tăng tất cả các mức giá chung được các liên minh vận tải đường biển áp dụng hoặc nằm trong bảng giá của mỗi hãng vận tải thông thường. GRI thường được tính theo tỷ lệ tăng giá cước vận chuyển và thường được áp dụng đối với tất cả các tuyến vận tải biển hoặc dịch vụ do hãng tàu cung cấp. Mục đích của GRI là bù đắp chi phí gia tăng và duy trì lợi nhuận cho hãng tàu. Khách hàng thường được thông báo trước về GRI để có thể điều chỉnh kế hoạch và ngân sách vận chuyển của mình cho phù hợp.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up