skip to main text

Tờ khai Nhập khẩu

Tờ khai nhập khẩu là thủ tục hành chính đưa hàng hóa nước ngoài đã cập cảng vào nước một cách hợp pháp theo đúng thủ tục. Tờ khai nhập khẩu cung cấp thông tin về hàng hóa nhập khẩu, chẳng hạn như mô tả, số lượng, giá trị, quốc gia xuất xứ và mục đích sử dụng. Tờ khai nhập khẩu là chứng từ quan trọng giúp cơ quan hải quan xác định thuế quan, các loại thuế và quy định phù hợp áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. Tờ khai nhập khẩu cũng giúp các cán bộ hải quan xác định các loại hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế cần giấy phép hoặc cấp phép đặc biệt. Tờ khai nhập khẩu thường do bên nhập hàng hoặc đại lý được ủy quyền của bên nhập hàng nộp. Ở một số quốc gia, bắt buộc nộp Tờ khai nhập khẩu điện tử, trong khi ở những quốc gia khác, có thể nộp tờ khai này ở dạng giấy. Việc không cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trên Tờ khai nhập khẩu có thể dẫn đến chậm trễ, phạt tiền hoặc thậm chí tịch thu hàng hóa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up