skip to main text

Incoterms (Điều khoản thương mại quốc tế)

Incoterms là các quy tắc quốc tế giải thích các điều kiện thương mại, viết tắt của "Điều khoản thương mại quốc tế". Đây là tập hợp các quy định giải thích các điều kiện khác nhau được sử dụng trong thương mại quốc tế, chẳng hạn như FOB và CIF, liệt kê các nghĩa vụ của bên bán và bên mua đối với từng điều kiện giao dịch. Quy định này giao kết hợp đồng mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up