skip to main text

Dán nhãn

Dán nhãn là việc gắn nhãn hiệu trực tiếp lên bao bì hoặc sản phẩm nhằm mục đích hiển thị tên sản phẩm, mặt hàng, số lượng, số lô hoặc năm/tháng/ngày, tên nhà sản xuất, giá, mô tả, v.v. Dán nhãn đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng vì dán nhãn giúp theo dõi và truy xuất sản phẩm dễ dàng và chính xác từ nguồn đến đích. Dán nhãn đúng cách đảm bảo các gói hàng được xử lý, lưu trữ và vận chuyển đúng cách mà không bị hư hỏng hoặc mất mát. Ngoài ra, việc dán nhãn cũng có thể cung cấp thông tin về trọng lượng, thể tích, kích thước, quốc gia xuất xứ, hướng dẫn xử lý và các chi tiết liên quan khác của sản phẩm có thể hỗ trợ quá trình thông quan và tuân thủ quy định.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up