skip to main text

Cầu lục địa

Cầu lục địa là dịch vụ vận tải kết nối các hệ thống vận tải đường bộ, đường biển và đường hàng không bằng cách sử dụng giao thông đường bộ làm cầu nối trên các đoạn đường kết nối đường bộ, đường biển và đường hàng không. Dịch vụ được thực hiện bằng hai hoặc nhiều phương tiện vận tải khác nhau như tàu, xe tải, tàu hỏa và đôi khi bằng đường hàng không, thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ vận tải xuyên suốt đến địa điểm giao hàng mà không cần dỡ hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up