skip to main text

LCL (Hàng lẻ)

LCL, hay Hàng lẻ, là phương thức vận chuyển mà hàng hóa của nhiều khách hàng được gom vào một container duy nhất. Điều này có nghĩa là container không được chất đầy hàng hóa của một khách hàng, mà là hàng hóa của nhiều khách hàng. LCL là lựa chọn lý tưởng đối với những khách hàng có số lượng hàng hóa nhỏ không đủ để lấp đầy cả một container, vì thế, các khách hàng có thể sử dụng chung container và giảm chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, LCL cũng có thể tốn nhiều thời gian hơn so với FCL, vì container phải được gom lại và phân chia tại nhiều điểm dọc theo tuyến đường vận chuyển.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up