skip to main text

Chặng

Chặng là thuật ngữ logistics chỉ một đoạn đường vận chuyển của một chuyến hàng. Trong lĩnh vực logistics, khi vận chuyển hàng hóa, hàng hóa thường được vận chuyển theo nhiều chặng từ nơi sản xuất đến điểm đến. Ví dụ, nếu vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ, hàng hóa có thể được vận chuyển theo nhiều chặng như từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ. Mỗi chặng có thể có phương thức vận chuyển, lịch trình vận chuyển và chi phí vận chuyển khác nhau.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up