skip to main text

Hãng tàu

 Hãng tàu là tàu hoạt động theo một lịch trình cố định, giá cước công khai và các tuyến đường quy định. Hãng tàu chỉ hoạt động vận chuyển các tàu hàng hóa và hành khách cung cấp dịch vụ vận tải cho một số lượng khách hàng không xác định, có đặc điểm rõ ràng là một hãng vận chuyển chung.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up