skip to main text

LOI (Thư cam kết bồi thường)

Thư cam kết bồi thường (LOI) là văn bản pháp lý được sử dụng trong ngành logistics để bảo vệ các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển khỏi những tổn thất tài chính tiềm ẩn. Thư cam kết bồi thường thường do chủ hàng hoặc bên nhận hàng lập khi muốn vận chuyển hàng hóa mà không xuất trình Vận đơn, đây là chứng từ cần thiết cho các lô hàng. Thư cam kết bồi thường được xem như là bảo lãnh bảo vệ hãng vận tải khỏi những tổn thất tài chính tiềm ẩn có thể phát sinh do không có Vận đơn. Nói cách khác, đây là một hình thức bảo hiểm nhằm bảo vệ hãng vận tải khỏi các vụ kiện hoặc tổn thất tài chính có thể phát sinh khi hàng hóa được vận chuyển mà không có Vận đơn, đặc biệt trong trường hợp Vận đơn bị thất lạc hoặc chậm trễ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up