skip to main text

Cầu nhỏ (MBL)

Cầu nhỏ (MLB) là tuyến đường liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ Viễn Đông bằng đường biển đến Bờ Tây Hoa Kỳ, sau đó vào đất liền đến Đại Tây Dương hoặc các vùng Vịnh thông qua vận tải đường sắt hoặc đường bộ tại các cảng Bờ Tây Hoa Kỳ. Tuyến đường này có thể giảm thời gian vận chuyển so với tuyến đường thủy qua Kênh đào Panama.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up