skip to main text

Thay đổi phương thức vận chuyển

Thay đổi phương thức vận chuyển là việc thay đổi phương thức vận chuyển từ phương thức hiện tại sang phương thức vận chuyển hiệu quả hơn. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ việc sử dụng kết hợp các phương thức vận chuyển khác nhau để nâng cao hiệu quả vận tải. Ví dụ, thay đổi phương thức vận chuyển liên quan đến việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa từ xe tải, vốn chỉ có thể vận chuyển số lượng hạn chế và gây áp lực lớn cho môi trường, sang vận tải đường sắt hoặc đường biển (bao gồm cả vận tải đường thủy nội địa), có thể vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và ít tác động đến môi trường hơn. Trọng tâm chính của chính sách Thay đổi phương thức vận chuyển không phải là cạnh tranh hoặc thuận tiện cho người dùng giữa các phương thức vận chuyển. Thay vào đó, thay đổi phương thức vận chuyển có nghĩa là tích cực xác định các cách sử dụng các phương thức vận chuyển hàng hóa hiệu quả cao để tiết kiệm năng lượng và giảm gánh nặng môi trường.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up