skip to main text

NVOCC (Hãng vận tải không có tàu)

NVOCC (Hãng vận tải không có tàu) là thuật ngữ logistics chỉ công ty vận tải biển không sở hữu bất kỳ tàu nào nhưng hoạt động như một hãng vận tải sử dụng các tàu thuê từ các hãng tàu khác. NVOCC đóng vai trò trung gian giữa các chủ hàng và các hãng vận tải khai thác tàu, cung cấp các dịch vụ khác nhau như đặt hàng, gom hàng từ nhiều chủ hàng và phát hành vận đơn. NVOCC cũng xử lý thủ tục thông quan, giao nhận hàng hóa và các hoạt động logistics khác. NVOCC đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu vì tạo ra sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí cho các chủ hàng không có đủ hàng để chất đầy một container. NVOCC cũng giúp giảm chi phí vận chuyển bằng cách đàm phán mức giá thấp hơn với các công ty khai thác tàu và gom hàng hóa từ nhiều chủ hàng để tối đa hóa sức chứa container.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up