skip to main text

Ocean B/L (Vận đơn đường biển)

Vận đơn đường biển là chứng từ hợp lệ được sử dụng làm bằng chứng của hợp đồng giữa chủ hàng và hãng vận tải trong ngành logistics. Chứng từ này gồm các thông tin quan trọng như tên của chủ hàng và bên nhận hàng, cảng bốc hàng và dỡ hàng, mô tả hàng hóa vận chuyển, và các điều khoản và điều kiện của lô hàng. Vận đơn đường biển là biên nhận hàng hóa, chứng từ sở hữu hàng hóa và hợp đồng vận chuyển giữa chủ hàng và hãng vận tải. Đây là chứng từ quan trọng trong ngành thương mại và logistics quốc tế, vì chứng từ này đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến điểm đến dự kiến an toàn và hiệu quả.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up