skip to main text

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là hệ thống giao thông vận tải sử dụng tàu làm phương tiện vận chuyển để vận chuyển người và hàng hóa dọc theo các tuyến đường biển hoặc tuyến đường ven biển. Vận tải đường biển là hoạt động nhận cước phí vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa bằng tàu trên biển. Vận tải đường biển gồm ba yếu tố chính: biển là tuyến đường vận chuyển, tàu là phương tiện vận chuyển và thuyền viên điều khiển và quản lý vận tải. Mặc dù phải chịu nhiều hạn chế khác nhau như điều kiện thời tiết, nhưng với sự phát triển của công nghệ đóng tàu, tàu chuyên dụng, tàu cao tốc và tàu quy mô lớn cho các loại hàng hóa khác nhau, nên vận tải đường biển chiếm một tỷ trọng đáng kể trong khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up