skip to main text

Lấy hàng

Lấy hàng là quá trình lấy hàng hóa đã đặt hàng từ kho hàng. Có hai phương thức: Lấy hàng đơn lẻ, trong đó các sản phẩm đã đặt hàng được lấy cho từng đơn hàng và Lấy hàng theo lô, trong đó nhiều đơn hàng được tổng hợp theo mặt hàng và lấy theo số lượng mặt hàng theo lô. Sử dụng băng chuyền, xe nâng hàng và cẩu làm hàng để lấy hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up