skip to main text

Vận tải đường sắt

Vận tải đường sắt là việc vận chuyển hàng hóa bằng đầu máy xe lửa và toa xe chở hàng. Vận tải đường sắt phù hợp để vận chuyển hàng rời trên quãng đường dài với giá cước thấp, thích hợp để vận chuyển ngũ cốc, than và quặng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up