skip to main text

Logistics thu hồi

Logistics thu hồi là dịch vụ logistics kết nối người tiêu dùng với nhà cung cấp và gồm nhiều loại hình logistics khác nhau như logistics trả hàng trả lại hàng hóa cho bên bán để được hoàn lại tiền sau khi khách hàng mua sản phẩm, logistics thu hồi thu gom pallet, container đã qua sử dụng, v.v. và logistics xử lý thu gom các sản phẩm hoặc bao bì mà khách hàng muốn xử lý. Logistics thu hồi là các hoạt động logistics để thu hồi, xử lý và tái chế các nguồn bị trả lại, các container đóng gói đã sử dụng, vật tư tiêu hao, v.v.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up